home4

Имплантология

Поставяне на имплант

Поставянето на импланти е най-физиологичният начин за възстановяване на липсващи зъби. Спестява изпиляването на съседни зъби и премахва необходимостта от носенето на доста неприятните подвижни протези.
За период от 2 до 6 месеца зъбният имплант се интегрира в костта, след което се пристъпва към поставяне на необходимата конструкция – коронка, мост или протеза.

Грижи за импланта
Имплантът се нуждае от всекидневни грижи. Изисква се стриктно спазване на устна хигиена с контролни прегледи на всеки 6 месеца. Специално внимание се отделя на венеца около импланта и рентгенологичната оценка за състоянието на прилежащата кост.

Предпоставки за дългосрочно функциониране на импланти
  • Предварително планиране.
  • Точно позициониране.
  • Използване на прецизна система импланти.
  • Периодични контролни прегледи след завършване на лечението.
  • Добра стерилизация.