girl5

Кариес и профилактика

Кариесът е заразно заболяване на зъбите. Ако не лекувате увредените си от кариес зъби, рискувате да заразите и здравите. Затова от първостепенна важност е ранното диагностициране на всички кариеси и тяхното саниране. Лечението на кариеса завършва с поставяне на пломба . Тя може да бъде от различен материал- фотополимер , химичен композит, амалгама и др.

Профилактиката на зъбния кариес е комплексна дейност. Правилното и осъществяване зависи от създаването на хигиенни навици, а отговорността за това се разпределя по равно между пациента и стоматолога.

Профилактика с „Heal Ozone”
С новия апарат „Heal Ozone” напълно безболезнено и само за няколко секунди предпазваме зъбите от кариес и предотвратяваме развитието на начален кариес. Само за около 20 секунди подложени на действието на озона 99,9% от кариес продуциращите бактерии биват елиминирани. Освен за зъби с кариозни петна, профилактиката с „Heal ozone” може да бъде използвана и при зъби с големи дефекти, близо до нерва. Тук се оставят една част от зъбните структури, които могат да се реминерализират благодарение на озона и зъбът да не претърпи кореново лечение.
Флуорна профилактика
Това е част от профилактиката за намаляване на риска от кариес, която съдържа комплекс от персонални препоръки за прилагане на продукти богати на флуор. Тя може да бъде локална (външна ) и ендогенна ( вътрешна ), като преценката за вида на профилактиката е строго индивидуална и съобразена с потребностите на пациента.